El pressupost de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades està integrat en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya en l’apartat corresponent a entitats de dret públic.