Àmbit d'actuació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades