Imatge capçalera intel·ligència artificial

Intel·ligència artificial

Portada informe IA

La intel·ligència artificial (IA) és cada cop més present en la nostra societat. Entesa en un sentit ampli, la podem veure com una eina de suport a la presa de decisions en qualsevol àmbit. Aquest suport en la presa de decisions afecta, i de manera molt rellevant, les persones, ja que les dades i la tecnologia dibuixen perfils i patrons que serveixen per decidir i influir-hi directament.

Per a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l’evolució tecnològica es basa en l’ús massiu i intensiu de dades, i cal trobar les eines adequades per protegir els drets i llibertats de les persones. 

En aquest context, ha elaborat l’informe “Intel·ligència artificial. Decisions Automatitzades a Catalunya”, un ambiciós treball de recerca i divulgació que neix amb la voluntat d’analitzar l’estat de la intel·ligència artificial a Catalunya des de la perspectiva de la protecció de dades de les persones. Es tracta d’un treball pioner sobre la situació de la intel·ligència artificial a Catalunya, analitzada des de l’òptica ètica i de les dades personals. Més concretament, l’estudi es centra en els algorismes de decisió automatitzada.

Destaquem

Informe IA