Imatge de subcapçalera emprenedoria

Emprenedoria

Imatge emprenedoria

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) posa a disposició del sector públic i privat, especialment el sector de l’emprenedoria i les empreses emergents, un conjunt de recursos i materials per a facilitar la incorporació de la protecció de dades a l’hora de posar en marxa una empresa o projecte que requereixi tractar dades personals. L’objectiu és ajudar-los a complir amb els requeriments del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que regula l’obligació d’incorporar la privacitat des del disseny del projecte.

El RGPD també requereix que qui tracti dades personals faci una avaluació d’impacte de protecció de dades en cas que el tractament, per la seva naturalesa, abast, context o finalitat, suposi d’alt risc pels drets i llibertats de les persones. I per a facilitar aquesta tasca, l’APDCAT ha elaborat un aplicatiu específic i un document que serveix de plantilla per guiar en el procés.

A més, l’APDCAT ha elaborat materials multimèdia en anglès sobre què suposa la privacitat des del disseny i sobre com utilitzar l’aplicatiu per elaborar avaluacions d’impacte de protecció de dades, coincidint amb la seva a l’esdeveniment Four Years From Now (4YFN), en el marc del Mobile World Congress, que se celebra del 28 de juny al 1 de juliol, amb l’objectiu d’apropar al sector de l’emprenedoria i les startups tecnològiques la importància d’incorporar la protecció de la privacitat des del disseny de les aplicacions i sistemes.

Data d'actualització:  10.06.2021