Aplicació per gestionar el registre de les activitats de tractament