Delegat de protecció de dades

Delegat de protecció de dades de l’APDCAT

 

Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, i per a  qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades fa de les seves dades, les persones interessades es poden posar en contacte amb el delegat de protecció de dades de l’APDCAT.

 

Delegat de protecció de dades de l’APDCAT:

Adreça electrònica: dpd.apdcat@gencat.cat

Adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a. 08008 Barcelona

Telèfon: 935 527 800 (de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores)