Imatge de subcapçalera informació Seu electrònica

Informació de la Seu electrònica

La seu electrònica de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades és l’espai virtual que permet accedir a la informació, els serveis i els tràmits que l’Autoritat posa a disposició dels ciutadans i de les entitats compreses en el seu àmbit d’actuació.

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades és la titular de la seu electrònica. L’òrgan responsable de la gestió dels continguts, serveis i tràmits accessibles des d’aquesta seu és la Secretaria General de l'Autoritat.