Dret a la limitació del tractament

[CAT] Model d'exercici del dret a la limitació del tractament

 

És un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. No s’ha de confondre amb el bloqueig de dades de l’LOPD. 

La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar. La limitació es pot sol·licitar quan:

  • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si escau atendre la sol·licitud.
  • El tractament és il·lícit, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat s'oposa a la supressió.
  • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però l'interessat s’oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions. 

Mentre dura la limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservar-les, en els casos següents:

Amb el consentiment de la persona interessada.

  • Per formular, exercir o defensar reclamacions.
  • Per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica.
  • Per raons d'interès públic importants, de la Unió o de l'estat membre corresponent. 

El responsable ha de comunicar la limitació a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

Data d'actualització:  25.05.2018