Imatge de subcapçalera de l'apartat xarxes socials, amb persones connectades

Xarxes socials

Perfil de Twitter

@apdcat

El canal de Twitter de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades existeix amb l’objectiu d’informar la ciutadania i les entitats i divulgar els principis, drets i obligacions en matèria de protecció de dades personals. No funciona com a canal oficial de presentació de denúncies, reclamacions o consultes jurídiques de casos concrets. Per això, cal adreçar-se a la seu electrònica de l’APDCAT i utilitzar els canals específics.

Les respostes a consultes concretes via Twitter tindran caràcter orientatiu i, en cas necessari, s’adreçarà la persona a utilitzar una via oficial per a resoldre la seva petició. 

L’APDCAT segueix altres perfils de Twitter, encara que això no implica necessàriament un vincle especial amb ells.

Consulta les polítiques de privacitat de Twitter aquí.