Presentació d'escrits a l'APDCAT

A través d’aquest tràmit es pot presentar qualsevol escrit que s’hagi de dirigir a l’Autoritat (resposta a requeriments d’informació, formulació d’al·legacions, etc.), en relació a una informació prèvia (IP), un procediment sancionador (PS) o un procediment de tutela de drets (PT). Cal fer constar el número de l’expedient.