Normativa reguladora de l'Autoritat

  • [ CAT | ES | EN ] Estatut d'autonomia de Catalunya (art. 4.1, 15, 20, 23, 27, 28, 30, 31, 76, 78, 156, 182.3) (DOGC núm. 4680, de 20.07.06)
  • [ CAT | ES ] Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (DOGC núm. 5731, de 8.10.2010)
  • [ CAT | ES | EN ] Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades (DOGC núm. 3835, de 04.03.2003)