L'expedició del volant padronal sense el consentiment de la persona afectada es justifica en el fet que el tractament era necessari per exercir les competències atribuïdes a l'Ajuntament i que aquest havia delegat en l'ORGT.