Publicació en una notícia de premsa d'una dada inexacta