Denegació d'informació relativa a la documentació presentada en un procés selectiu per part de les persones candidatas