Denegació d'informació sobre els mèrits presentats en un procés de selecció en tràmit