Denegació d'informació relativa a unes treballadores d'una entitat pública empresarial