Denegació d'accés a informes emesos per un centre d'atenció primària relatius a residencies geriàtriques