Accés d'un regidor a diversa documentació de l'arxiu municipal