Desatenció del dret d'accés a història clínica. Extemporània.