Publicació llistat d'immobles desocupats amb caràcter permanent.