Vulneració del principi de licitud del tractament. Publicació de dades de localització que permeten la identificació de persones físiques.