Accés per part del personal d'infermeria d'un òrgan d'avaluació mèdica, a les històries clíniques d'atenció primària.