Revelació de la identitat de la persona que sol·licitava informació davant la GAIP, a terceres persones afectades per l'accés.