Cessió de dades d'un ajuntament a la Gerència del cadastre immobiliari estatal.