Denegació d'accés d'un regidor a un expedient d'ajut per a material escolar