Denegació d'accés d'un empleat públic a informació que li afecta en matèria de personal i de riscos laborals