Denegació d'accés a informació relativa al torn d'ofici