Denegació d'informació en relació amb el tractament rebut en un centre sanitari