Denegació d'accés a la documentació aportada pels participants en un procés de provisió de llocs de treball