Denegació d'accés a informació en el marc d'un expedient de legalitat urbanística