Denegació d'accés als justificants de les despeses dels grups polítics municipals amb càrrec a les subvencions de l'Ajuntament