Utilització de sistemes de control basats en l'empremta dactilar