Comunicació de dades de persones en situacions de risc d'exclusió social per part dels òrgans judicials als serveis socials municipals