Possibilitat de realitzar pràctiques de pilotatge de "drones" en espais públics i privats