Publicació de dades de monitors en la documentació d'una subvenció atorgada a l'AMPA d'una escola municipal