Supressió del web municipal d'informació d'una persona que va ser regidora de l'Ajuntament