Tractament de la dada del domicili en les notificacions electròniques