Inclusió de totes les persones empadronades en un mateix domicili en els volants o certificats d'empadronament