Localització d'habitatges buits i identificació dels propietaris a partir del consum d'aigua