Tractament de dades de les persones col·legiades no exercents