Imatge de subcapçalera atenció al públic i entitats

Atenció al públic i entitats

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ofereix un servei d’atenció al públic al qual es pot adreçar qualsevol persona o entitat per sol·licitar informació, fer constar una queixa o consultar dubtes en relació amb l’aplicació de la legislació de protecció de dades de caràcter personal.

Des d’aquest servei s’informa també dels cursos, les conferències, les jornades, els seminaris i altres activitats formatives i divulgatives que organitza l’Autoritat o en les quals participa. Les persones que vulgueu rebre directament aquest tipus d’informació podeu sol·licitar que se us inclogui en una llista de distribució creada amb aquesta finalitat, emplenant aquest formulari.

Podeu contactar amb aquest servei:

Per telèfon: 012 (de 8 a 22 h, de dilluns a divendres)

Per correu electrònic: atenciopublic.apdcat@gencat.cat

Per correu postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.

El registre s'haurà de realitzar a través de la seu electrònica. 

 

Com es tracten les vostres dades personals?

Responsable del tractament: Autoritat Catalana de Protecció de Dades (C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona; Tel. 93 552 78 00; apdcat@gencat.cat; www.apdcat.cat).

Delegat de protecció de dades: dpd.apdcat@gencat.cat C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona. Tel. 93 552 78 00

Finalitat del tractament: Resoldre la vostra consulta.

Base jurídica: Missió realitzada en interès públic.

Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers ni es transferiran fora de la Unió Europea.

Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’APDCAT o mitjançant la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat).

Termini de conservació de les dades: Les dades se suprimiran un cop resolta la consulta.

Reclamació: Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

 

Data d'actualització:  31.01.2019