Jornada: Presentació de l’aplicació informàtica de l’APDCAT per fer avaluacions d’impacte