Quines actuacions han d’emprendre els responsables i els encarregats del tractament, per adequar la seva activitat a la nova regulació?