Exercici del dret d'oposició respecte presumptes comunicacions il·lícites de dades personals.