Sol·licitud de supressió de dades personals recollides en el marc d'un procés selectiu.