Exercici del dret d'oposició respecte al tractament de dades de salut, per part de personal que no ostenta la condició de metge/ssa o infermer/a.