Desatenció del dret de supressió de les dades de la seu electrònica de l'Ajuntament.