Desatenció dret de supressió (i en el seu cas d'oposició).