Desatenció del dret d'accés i d'oposició en el marc d'un procés de participació ciutadana municipal.