Sol·licitud de portabilitat d'un document a una entitat del sector públic.